k.ú.: 610283 - Nový Lískovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 531
vinice 1 271
zahrada 684 326704
travní p. 49 142472
lesní poz 13 41819
vodní pl. nádrž umělá 2 1732
zast. pl. zbořeniště 5 806
zast. pl. 921 174068
ostat.pl. jiná plocha 483 213942
ostat.pl. manipulační pl. 14 2593
ostat.pl. neplodná půda 17 14391
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 1586
ostat.pl. ostat.komunikace 363 227951
ostat.pl. silnice 27 72644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 51633
ostat.pl. zeleň 480 381650
Celkem KN 3102 1654793
Par. DKM 4 33
Par. KMD 3098 1654760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 110
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 338
č.p. tech.vyb 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 191
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 806
byt.z. byt 3352
byt.z. garáž 509
byt.z. j.nebyt 46
byt.z. rozest. 34
obč.z. byt 138
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 4106
LV 3948
spoluvlastník 8586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2004
Ost. 1:1000 01.01.1969 20.12.2004 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1940 01.01.1969 Sv.Štěpán - k.ú.Lískovec, Bohunice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.