k.ú.: 610283 - Nový Lískovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 535
vinice 1 271
zahrada 685 327131
travní p. 49 142614
lesní poz 13 41819
vodní pl. nádrž umělá 2 1732
zast. pl. zbořeniště 5 806
zast. pl. 916 173949
ostat.pl. jiná plocha 483 213463
ostat.pl. manipulační pl. 14 2593
ostat.pl. neplodná půda 17 14391
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 1586
ostat.pl. ostat.komunikace 362 227951
ostat.pl. silnice 27 72644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 51633
ostat.pl. zeleň 480 381673
Celkem KN 3098 1654791
Par. DKM 4 33
Par. KMD 3094 1654758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 110
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 338
č.p. tech.vyb 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 189
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 802
byt.z. byt 3352
byt.z. garáž 509
byt.z. j.nebyt 46
byt.z. rozest. 34
obč.z. byt 128
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 18
obč.z. rozest. 10
Celkem JED 4105
LV 3884
spoluvlastník 8417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2004
Ost. 1:1000 01.01.1969 20.12.2004 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1940 01.01.1969 Sv.Štěpán - k.ú.Lískovec, Bohunice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:21

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.