k.ú.: 610313 - Kohoutovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 14835
zahrada 528 112553
travní p. 112 79592
lesní poz les s budovou 18 401
lesní poz 94 837920
zast. pl. společný dvůr 24 4172
zast. pl. zbořeniště 6 774
zast. pl. 1358 234293
ostat.pl. jiná plocha 1231 365948
ostat.pl. manipulační pl. 4 8626
ostat.pl. neplodná půda 3 1620
ostat.pl. ostat.komunikace 498 253880
ostat.pl. silnice 54 65046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 35676
ostat.pl. zeleň 821 365210
Celkem KN 4804 2380546
Par. KMD 4804 2380546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 142
č.p. doprava 2
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 561
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 117
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 142
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1113
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 3276
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 235
byt.z. j.nebyt 11
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 96
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3643
LV 4029
spoluvlastník 9158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2003
Ost. 1:1000 01.10.1970 17.02.2003 Reambulace
Ost. 1:2880 01.09.1947 17.02.2003 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1940 01.10.1970 Sv.Štěpán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:17

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.