k.ú.: 610313 - Kohoutovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 14835
zahrada 530 112503
travní p. 112 79548
lesní poz les s budovou 18 401
lesní poz 94 837920
zast. pl. společný dvůr 23 4158
zast. pl. zbořeniště 6 774
zast. pl. 1357 234401
ostat.pl. jiná plocha 1236 365949
ostat.pl. manipulační pl. 4 8626
ostat.pl. neplodná půda 3 1620
ostat.pl. ostat.komunikace 500 254086
ostat.pl. silnice 54 65046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 35676
ostat.pl. zeleň 821 365004
Celkem KN 4811 2380547
Par. KMD 4811 2380547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 142
č.p. doprava 2
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 562
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 117
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 143
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1114
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 3276
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 235
byt.z. j.nebyt 11
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 96
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3643
LV 4059
spoluvlastník 9298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2003
Ost. 1:1000 01.10.1970 17.02.2003 Reambulace
Ost. 1:2880 01.09.1947 17.02.2003 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1940 01.10.1970 Sv.Štěpán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.