k.ú.: 610330 - Stránice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1089 390689
travní p. 6 2697
zast. pl. společný dvůr 5 1445
zast. pl. zbořeniště 3 322
zast. pl. 1329 251982
ostat.pl. jiná plocha 175 44929
ostat.pl. manipulační pl. 5 8800
ostat.pl. neplodná půda 1 68
ostat.pl. ostat.komunikace 148 160030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12372
ostat.pl. zeleň 97 52186
Celkem KN 2861 925520
Par. DKM 2861 925520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 707
č.p. byt.dům 61
č.p. garáž 11
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 23
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 18
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 217
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 1170
byt.z. byt 870
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 153
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 68
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 9
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 1134
LV 2098
spoluvlastník 4357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.1995 ZMVM (kartometrická digitalizace) a její současný převod na DKM
Ost. 1:1000 01.01.1970 26.10.1995 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1942 26.10.1995 Sv.Štěpán - k.ú. Křížová, Žabovřesky


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.