k.ú.: 610372 - Veveří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 399 242807
travní p. 1 3465
zast. pl. společný dvůr 19 4604
zast. pl. zbořeniště 1 13
zast. pl. 1316 708782
ostat.pl. jiná plocha 287 138129
ostat.pl. manipulační pl. 9 5360
ostat.pl. neplodná půda 2 257
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 426
ostat.pl. ostat.komunikace 250 462632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 122905
ostat.pl. zeleň 235 286395
Celkem KN 2557 1975775
Par. DKM 2557 1975775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 771
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 41
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 69
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 12
č.e. garáž 8
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 176
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 47
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 1264
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 5908
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 155
byt.z. j.nebyt 378
byt.z. rozest. 19
obč.z. ateliér 15
obč.z. byt 1112
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 157
obč.z. rozest. 21
Celkem JED 7815
LV 7640
spoluvlastník 16821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.1995 ZMVM (kartometrická digitalizace) a její současný převod na DKM
Ost. 1:1000 01.01.1970 16.06.1995 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1942 16.06.1995 Sv.Štěpán - k.ú. Křížová, Velká Nová a Červená, Špilbek


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:57

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.