k.ú.: 610372 - Veveří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 399 242722
travní p. 1 3465
zast. pl. společný dvůr 19 4604
zast. pl. zbořeniště 1 13
zast. pl. 1317 708867
ostat.pl. jiná plocha 288 136842
ostat.pl. manipulační pl. 9 5360
ostat.pl. neplodná půda 2 257
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 426
ostat.pl. ostat.komunikace 253 462632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 122905
ostat.pl. zeleň 236 287682
Celkem KN 2563 1975775
Par. DKM 2563 1975775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 770
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 41
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 69
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 13
č.e. garáž 8
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 176
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 47
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 1265
byt.z. ateliér 10
byt.z. byt 5889
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 155
byt.z. j.nebyt 378
byt.z. rozest. 17
obč.z. ateliér 18
obč.z. byt 1166
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 167
obč.z. rozest. 17
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 7860
LV 7698
spoluvlastník 16987

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.1995 ZMVM (kartometrická digitalizace) a její současný převod na DKM
Ost. 1:1000 01.01.1970 16.06.1995 Reambulace
Ost. 1:1000 01.01.1942 16.06.1995 Sv.Štěpán - k.ú. Křížová, Velká Nová a Červená, Špilbek


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.