k.ú.: 610542 - Jundrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 102823
vinice 2 230
zahrada 1991 919102
travní p. 97 27428
lesní poz 47 2540857
vodní pl. nádrž umělá 1 458
vodní pl. tok přirozený 1 30746
zast. pl. společný dvůr 12 1590
zast. pl. zbořeniště 9 612
zast. pl. 1819 237792
ostat.pl. jiná plocha 621 40878
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 162
ostat.pl. manipulační pl. 11 1263
ostat.pl. neplodná půda 25 9582
ostat.pl. ostat.komunikace 431 159272
ostat.pl. silnice 5 7526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 27752
ostat.pl. zeleň 120 40396
Celkem KN 5526 4148469
Par. KMD 5526 4148469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 50
č.p. garáž 13
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 831
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 644
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1744
byt.z. byt 880
byt.z. garáž 174
byt.z. j.nebyt 16
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 16
obč.z. byt 56
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1148
LV 3039
spoluvlastník 5194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2004
S-SK GS 2001
Ost. 1:1000 01.10.1970 20.12.2004 Reambulace
Ost. 1:1000 13.09.1947 20.12.2004 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 01.10.1970 Sv.Štěpán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.