k.ú.: 610542 - Jundrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 103554
vinice 2 230
zahrada 1989 922282
travní p. 97 27428
lesní poz 47 2540857
vodní pl. nádrž umělá 1 458
vodní pl. tok přirozený 1 30746
zast. pl. společný dvůr 12 1590
zast. pl. zbořeniště 9 612
zast. pl. 1812 236746
ostat.pl. jiná plocha 602 40986
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 162
ostat.pl. manipulační pl. 11 1263
ostat.pl. neplodná půda 25 9582
ostat.pl. ostat.komunikace 402 156430
ostat.pl. silnice 5 7526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 27752
ostat.pl. zeleň 115 40260
Celkem KN 5472 4148464
Par. DKM 23 5596
Par. KMD 5449 4142868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 49
č.p. garáž 13
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 829
č.p. tech.vyb 7
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 643
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 1737
byt.z. byt 878
byt.z. garáž 174
byt.z. j.nebyt 16
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 16
obč.z. byt 44
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 1135
LV 3026
spoluvlastník 5176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2004
S-SK GS 2001
Ost. 1:1000 01.10.1970 20.12.2004 Reambulace
Ost. 1:1000 13.09.1947 20.12.2004 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 01.10.1970 Sv.Štěpán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:41

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.