k.ú.: 610844 - Husovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 18207
zahrada skleník-pařeniš. 3 79
zahrada 863 253659
travní p. 19 26442
lesní poz 4 5578
vodní pl. tok přirozený 31 75179
zast. pl. společný dvůr 30 11067
zast. pl. zbořeniště 10 2202
zast. pl. 1856 420570
ostat.pl. dráha 1 34552
ostat.pl. jiná plocha 465 134681
ostat.pl. manipulační pl. 53 21329
ostat.pl. neplodná půda 32 11133
ostat.pl. ostat.komunikace 250 219674
ostat.pl. silnice 2 54
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 17609
ostat.pl. zeleň 112 68219
Celkem KN 3799 1320234
Par. DKM 3799 1320234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 213
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 38
č.p. rod.dům 994
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 28
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 219
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1737
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 656
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 169
byt.z. j.nebyt 39
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 19
obč.z. byt 274
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 91
Celkem JED 1275
LV 2452
spoluvlastník 4656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2000
ZMVM 1:1000 01.01.1991 30.03.2000
Ost. 1:1000 01.10.1970 30.03.2000 Reambulace
Ost. 1:2880 10.09.1947 30.03.2000 přídělové plány na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1928 01.10.1970 Sv.Štěpán - k.ú. Zábrdovice a Husovice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:37

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.