k.ú.: 610844 - Husovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 4886
zahrada skleník-pařeniš. 3 79
zahrada 794 255271
travní p. 12 22585
lesní poz 3 5578
vodní pl. tok přirozený 28 74468
zast. pl. společný dvůr 1 188
zast. pl. zbořeniště 2 361
zast. pl. 1863 428899
ostat.pl. dráha 1 34552
ostat.pl. jiná plocha 489 167475
ostat.pl. manipulační pl. 34 20244
ostat.pl. neplodná půda 26 10839
ostat.pl. ostat.komunikace 243 231413
ostat.pl. silnice 2 54
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 17753
ostat.pl. zeleň 72 45602
Celkem KN 3621 1320247
Par. DKM 3621 1320247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 215
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 39
č.p. rod.dům 990
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 18
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 28
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 220
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1742
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 657
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 169
byt.z. j.nebyt 38
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 19
obč.z. byt 274
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 91
Celkem JED 1275
LV 2499
spoluvlastník 4764

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2000
ZMVM 1:1000 01.01.1991 30.03.2000
Ost. 1:1000 01.10.1970 30.03.2000 Reambulace
Ost. 1:2880 10.09.1947 30.03.2000 přídělové plány na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1928 01.10.1970 Sv.Štěpán - k.ú. Zábrdovice a Husovice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.