k.ú.: 610887 - Lesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 60306
zahrada mez, stráň 5 386
zahrada 463 151114
ovoc. sad 1 332
travní p. 24 15653
lesní poz 26 219851
vodní pl. tok přirozený 1 165
zast. pl. zbořeniště 2 183
zast. pl. 2140 363122
ostat.pl. dráha 6 37583
ostat.pl. jiná plocha 916 429855
ostat.pl. manipulační pl. 12 5636
ostat.pl. neplodná půda 28 12670
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 191
ostat.pl. ostat.komunikace 582 324065
ostat.pl. silnice 18 49033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 92750
ostat.pl. zeleň 494 817807
Celkem KN 4836 2580702
Par. DKM 556 89522
Par. KMD 4280 2491180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 151
č.p. garáž 9
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 444
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 16
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. garáž 270
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
č.e. tech.vyb 3
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 483
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
Celkem BUD 1605
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 6898
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 952
byt.z. j.nebyt 419
obč.z. byt 98
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 8396
LV 8861
spoluvlastník 29761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2020 mapování na části území
KMD 1:1000 13.10.2016
Ost. 1:1000 01.10.1970 13.10.2016 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1928 13.10.2016 Sv.Štěpán - k.ú. Husovice, Královo Pole, Obřany


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 19.08.2022 15:20

Aktuality

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.