k.ú.: 610887 - Lesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 60306
zahrada mez, stráň 5 386
zahrada 463 151138
ovoc. sad 1 332
travní p. 24 15653
lesní poz 26 219851
vodní pl. tok přirozený 1 165
zast. pl. zbořeniště 2 183
zast. pl. 2140 363057
ostat.pl. dráha 6 37583
ostat.pl. jiná plocha 913 429903
ostat.pl. manipulační pl. 12 5636
ostat.pl. neplodná půda 28 12670
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 191
ostat.pl. ostat.komunikace 582 324045
ostat.pl. silnice 18 49033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 92750
ostat.pl. zeleň 491 817827
Celkem KN 4830 2580709
Par. DKM 557 89521
Par. KMD 4273 2491188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 268
č.p. byt.dům 152
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 241
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 16
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. garáž 269
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
č.e. tech.vyb 3
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 482
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
Celkem BUD 1602
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 6898
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 952
byt.z. j.nebyt 419
obč.z. byt 98
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 8396
LV 8862
spoluvlastník 29390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2020 mapování na části území
KMD 1:1000 13.10.2016
Ost. 1:1000 01.10.1970 13.10.2016 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1928 13.10.2016 Sv.Štěpán - k.ú. Husovice, Královo Pole, Obřany


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:30

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.