k.ú.: 611026 - Komárov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 238527
zahrada 375 94425
travní p. 3 1629
vodní pl. nádrž umělá 1 154
vodní pl. tok přirozený 10 11993
vodní pl. tok umělý 1 2205
zast. pl. společný dvůr 62 79070
zast. pl. zbořeniště 7 1825
zast. pl. 981 283861
ostat.pl. dráha 11 21261
ostat.pl. jiná plocha 434 251087
ostat.pl. manipulační pl. 51 81022
ostat.pl. neplodná půda 4 5493
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1204
ostat.pl. ostat.komunikace 520 247834
ostat.pl. silnice 50 18630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 71676
ostat.pl. zeleň 393 252491
Celkem KN 3008 1664387
Par. DKM 3008 1664387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 330
č.p. byt.dům 40
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 37
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 15
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. ubyt.zař 2
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 227
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 61
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 945
byt.z. byt 715
byt.z. garáž 158
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 134
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 45
obč.z. sk.neb 10
Celkem JED 1091
LV 1493
spoluvlastník 3460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2000
ZMVM 1:1000 01.01.1992 01.06.2000
Ost. 1:1000 01.01.1969 01.01.1992 Reambulace
Ost. 1:2880 01.09.1947 01.06.2000 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1937 01.01.1969 Sv.Štěpán - Komárov, Horní Heršpice, Černovice, Trnitá, Brněnské Ivanovice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.