k.ú.: 611115 - Židenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 237683
vinice 2 2041
zahrada skleník-pařeniš. 5 3621
zahrada 3016 1000603
ovoc. sad 33 34240
travní p. 151 188691
lesní poz 28 154778
vodní pl. nádrž umělá 1 274
vodní pl. tok přirozený 3 15651
zast. pl. společný dvůr 7 2693
zast. pl. zbořeniště 73 32037
zast. pl. 5491 1163265
ostat.pl. dráha 46 119644
ostat.pl. jiná plocha 2427 1343442
ostat.pl. manipulační pl. 105 83273
ostat.pl. neplodná půda 77 38181
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1177
ostat.pl. ostat.komunikace 2175 1115546
ostat.pl. pohřeb. 8 111827
ostat.pl. silnice 10 18618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 81648
ostat.pl. zeleň 1617 716993
Celkem KN 15630 6465926
Par. DKM 20 20446
Par. KMD 15610 6445480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 27
č.p. bydlení 2468
č.p. byt.dům 394
č.p. doprava 5
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 66
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 86
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 521
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 6
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 59
č.e. ubyt.zař 2
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 933
bez čp/če jiná st. 157
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 72
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
Celkem BUD 5053
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 7392
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 288
byt.z. j.nebyt 292
byt.z. rozest. 20
obč.z. ateliér 58
obč.z. byt 666
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 162
obč.z. j.nebyt 93
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 8995
LV 12281
spoluvlastník 27736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
KMD 1:1000 20.04.2015 změna katastrální hranice - k.ú. Židenice, k.ú. Maloměřice
Ost. 1:1000 01.07.1970 02.12.2015 Reambulace
Ost. 1:2880 06.09.1947 02.12.2015 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1933 02.12.2015 Sv.Štěpán - k.ú. Židenice, Maloměřice, Líšeň, Zábrdovice, Černovice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:43

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.