k.ú.: 611115 - Židenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 233190
vinice 2 2041
zahrada skleník-pařeniš. 5 3621
zahrada 3019 1000427
ovoc. sad 33 34240
travní p. 152 188691
lesní poz 28 147457
vodní pl. nádrž umělá 1 274
vodní pl. tok přirozený 3 15651
zast. pl. společný dvůr 7 2693
zast. pl. zbořeniště 73 32037
zast. pl. 5486 1162377
ostat.pl. dráha 46 119644
ostat.pl. jiná plocha 2436 1349000
ostat.pl. manipulační pl. 106 83273
ostat.pl. neplodná půda 77 38181
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1177
ostat.pl. ostat.komunikace 2179 1115546
ostat.pl. pohřeb. 8 111827
ostat.pl. silnice 10 18618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 81648
ostat.pl. zeleň 1618 724314
Celkem KN 15636 6465927
Par. DKM 22 20646
Par. KMD 15614 6445281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 33
č.p. bydlení 2398
č.p. byt.dům 428
č.p. doprava 5
č.p. garáž 10
č.p. jiná st. 58
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 80
č.p. obč.vyb. 34
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 545
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 6
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 60
č.e. ubyt.zař 2
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 935
bez čp/če jiná st. 154
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 71
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
Celkem BUD 5053
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 7398
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 288
byt.z. j.nebyt 292
byt.z. rozest. 17
obč.z. ateliér 59
obč.z. byt 733
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 162
obč.z. j.nebyt 103
obč.z. rozest. 14
Celkem JED 9078
LV 12416
spoluvlastník 28362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
KMD 1:1000 20.04.2015 změna katastrální hranice - k.ú. Židenice, k.ú. Maloměřice
Ost. 1:1000 01.07.1970 02.12.2015 Reambulace
Ost. 1:2880 06.09.1947 02.12.2015 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1933 02.12.2015 Sv.Štěpán - k.ú. Židenice, Maloměřice, Líšeň, Zábrdovice, Černovice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.