k.ú.: 611263 - Černovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 439
orná půda 447 1340190
vinice 4 2125
zahrada 1088 434295
ovoc. sad 7 38357
travní p. 20 24253
lesní poz 5 1468
vodní pl. nádrž umělá 2 6258
vodní pl. tok přirozený 4 70237
zast. pl. společný dvůr 7 2585
zast. pl. zbořeniště 29 20014
zast. pl. 1888 855597
ostat.pl. dobývací prost. 50 73302
ostat.pl. dráha 67 241411
ostat.pl. jiná plocha 1175 1279693
ostat.pl. manipulační pl. 144 368257
ostat.pl. neplodná půda 25 23151
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 33186
ostat.pl. ostat.komunikace 731 675676
ostat.pl. silnice 63 75741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 49971
ostat.pl. zeleň 427 676000
Celkem KN 6206 6292206
Par. DKM 40 189493
Par. KMD 6166 6102713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 182
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 48
č.p. rod.dům 648
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 24
č.p. výroba 32
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 365
bez čp/če jiná st. 137
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 44
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 44
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 1797
byt.z. byt 1707
byt.z. garáž 136
byt.z. j.nebyt 42
byt.z. rozest. 12
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 187
obč.z. garáž 46
obč.z. j.nebyt 48
Celkem JED 2181
LV 3218
spoluvlastník 6615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.12.2012 1:1000 17.12.2012 *)
KMD 1:1000 08.12.2010
Ost. 1:1000 01.07.1970 17.12.2012 Reambulace
Ost. 1:2880 02.03.1951 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Černovice
Ost. 1:2880 01.09.1947 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Komárov
Ost. 1:5000 15.06.1947 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Tuřany
Ins. A 1:1000 01.01.1938 17.12.2012 Sv.Štěpán - k.ú. Černovice, Komárov, Zábrdovice


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.