k.ú.: 611263 - Černovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 439
orná půda 447 1342372
vinice 4 2125
zahrada 1088 435649
ovoc. sad 7 38357
travní p. 19 22071
lesní poz 5 1468
vodní pl. nádrž umělá 2 6258
vodní pl. tok přirozený 4 70237
zast. pl. společný dvůr 7 2585
zast. pl. zbořeniště 29 20014
zast. pl. 1887 853087
ostat.pl. dobývací prost. 51 75735
ostat.pl. dráha 67 241674
ostat.pl. jiná plocha 1168 1281357
ostat.pl. manipulační pl. 143 366744
ostat.pl. neplodná půda 25 23151
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 33186
ostat.pl. ostat.komunikace 720 672657
ostat.pl. silnice 63 75741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 49971
ostat.pl. zeleň 425 677327
Celkem KN 6184 6292205
Par. DKM 36 189444
Par. KMD 6148 6102761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 180
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 48
č.p. rod.dům 653
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 32
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 364
bez čp/če jiná st. 139
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 44
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 44
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 1797
byt.z. byt 1705
byt.z. garáž 136
byt.z. j.nebyt 42
byt.z. rozest. 13
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 184
obč.z. garáž 46
obč.z. j.nebyt 47
Celkem JED 2176
LV 3212
spoluvlastník 6575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.12.2012 1:1000 17.12.2012 *)
KMD 1:1000 08.12.2010
Ost. 1:1000 01.07.1970 17.12.2012 Reambulace
Ost. 1:2880 02.03.1951 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Černovice
Ost. 1:2880 01.09.1947 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Komárov
Ost. 1:5000 15.06.1947 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Tuřany
Ins. A 1:1000 01.01.1938 17.12.2012 Sv.Štěpán - k.ú. Černovice, Komárov, Zábrdovice


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:09

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.