k.ú.: 611379 - Ponava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 77820
zahrada 133 43597
vodní pl. nádrž umělá 1 29022
zast. pl. 686 393391
ostat.pl. dráha 18 11373
ostat.pl. jiná plocha 306 226549
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 109129
ostat.pl. manipulační pl. 37 44245
ostat.pl. neplodná půda 7 3401
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1615
ostat.pl. ostat.komunikace 219 298042
ostat.pl. silnice 52 24551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 74276
ostat.pl. zeleň 266 263041
Celkem KN 1786 1600052
Par. DKM 1786 1600052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 247
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 44
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 5
s roz.jed 2
Celkem BUD 590
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1993
byt.z. garáž 59
byt.z. j.nebyt 214
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 716
obč.z. dílna 10
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 93
obč.z. rozest. 266
Celkem JED 3375
LV 3049
spoluvlastník 7380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2000
ZMVM 1:1000 01.09.1991 01.12.2000
Ost. 1:1000 01.01.1970 01.09.1991 Reambulace
Ost. 1:2880 20.07.1947 01.12.2000 přídělový plán pro k.ú. Velká Nová a Červená
Ost. 1:1000 01.01.1942 01.12.2000 Sv.Štěpán - k.ú. Velká Nová a Červená, Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.