k.ú.: 611379 - Ponava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 77820
zahrada 162 48690
vodní pl. nádrž umělá 1 29022
zast. pl. společný dvůr 4 4049
zast. pl. zbořeniště 5 2327
zast. pl. 682 384540
ostat.pl. dráha 19 11255
ostat.pl. jiná plocha 491 394316
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 10510
ostat.pl. manipulační pl. 55 54180
ostat.pl. neplodná půda 22 22195
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1615
ostat.pl. ostat.komunikace 272 285735
ostat.pl. silnice 53 27035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 60116
ostat.pl. zeleň 252 186648
Celkem KN 2094 1600053
Par. DKM 2094 1600053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 217
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 97
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 586
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1991
byt.z. garáž 59
byt.z. j.nebyt 216
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 716
obč.z. dílna 10
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 93
obč.z. rozest. 141
Celkem JED 3250
LV 3025
spoluvlastník 7260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2000
ZMVM 1:1000 01.09.1991 01.12.2000
Ost. 1:1000 01.01.1970 01.09.1991 Reambulace
Ost. 1:2880 20.07.1947 01.12.2000 přídělový plán pro k.ú. Velká Nová a Červená
Ost. 1:1000 01.01.1942 01.12.2000 Sv.Štěpán - k.ú. Velká Nová a Červená, Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:30

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.