k.ú.: 611565 - Sadová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 173737
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 1182 809247
ovoc. sad 5 38264
travní p. 59 42751
lesní poz 21 1391361
vodní pl. zamokřená pl. 3 6815
zast. pl. 562 86676
ostat.pl. dráha 3 1126
ostat.pl. jiná plocha 329 100230
ostat.pl. manipulační pl. 31 8236
ostat.pl. neplodná půda 2 581
ostat.pl. ostat.komunikace 471 57555
ostat.pl. silnice 17 35795
ostat.pl. zeleň 125 68647
Celkem KN 2886 2821046
Par. DKM 16 3701
Par. KMD 2870 2817345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 170
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 276
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 556
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 16
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 543
obč.z. garáž 17
obč.z. j.nebyt 28
Celkem JED 652
LV 1575
spoluvlastník 4289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
Ost. 1:1000 01.01.1970 27.11.2012 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1929 27.11.2012 Sv. Štěpán - k.ú. Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:46

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.