k.ú.: 611565 - Sadová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 172982
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 1176 801940
ovoc. sad 5 38264
travní p. 59 42751
lesní poz 21 1391361
vodní pl. zamokřená pl. 3 6815
zast. pl. 575 89982
ostat.pl. dráha 3 1126
ostat.pl. jiná plocha 319 97932
ostat.pl. manipulační pl. 31 8236
ostat.pl. neplodná půda 2 581
ostat.pl. ostat.komunikace 497 62113
ostat.pl. silnice 17 35795
ostat.pl. zeleň 170 71139
Celkem KN 2953 2821042
Par. DKM 14 3155
Par. KMD 2939 2817887
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 182
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 274
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 569
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 16
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 543
obč.z. garáž 17
obč.z. j.nebyt 28
obč.z. rozest. 30
Celkem JED 682
LV 1587
spoluvlastník 4307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
Ost. 1:1000 01.01.1970 27.11.2012 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1929 27.11.2012 Sv. Štěpán - k.ú. Královo Pole


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.