k.ú.: 611701 - Mokrá Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 159126
zahrada 446 221689
ovoc. sad 8 18857
travní p. 21 20437
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 53 197532
vodní pl. nádrž umělá 1 12856
vodní pl. tok přirozený 48 17415
vodní pl. tok umělý 2 444
zast. pl. společný dvůr 27 2024
zast. pl. 396 70707
ostat.pl. dráha 19 80992
ostat.pl. jiná plocha 127 17713
ostat.pl. neplodná půda 6 1991
ostat.pl. ostat.komunikace 134 25274
ostat.pl. silnice 5 8339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1812
ostat.pl. zeleň 21 26822
Celkem KN 1407 884079
Par. DKM 2 1046
Par. KMD 1405 883033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 295
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 387
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 25
LV 494
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2002
Ost. 1:1000 01.10.1970 30.09.2002 Reambulace, Sv.Štěpán
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 13.08.2022 06:08

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.