k.ú.: 611743 - Medlánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 562 856863
zahrada 913 447585
travní p. 67 51825
lesní poz 89 1031051
vodní pl. nádrž umělá 6 10131
vodní pl. tok přirozený 11 4218
zast. pl. zbořeniště 5 134
zast. pl. 1290 287325
ostat.pl. dráha 9 11620
ostat.pl. jiná plocha 560 263102
ostat.pl. manipulační pl. 25 80251
ostat.pl. neplodná půda 10 8424
ostat.pl. ostat.komunikace 565 250503
ostat.pl. silnice 11 22231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 21813
ostat.pl. zeleň 442 165964
Celkem KN 4580 3513040
Par. DKM 19 2666
Par. KMD 4561 3510374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 299
č.p. byt.dům 77
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 129
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.e. garáž 52
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 253
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 121
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1163
byt.z. byt 2121
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 389
byt.z. j.nebyt 363
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 5
Celkem JED 2885
LV 3615
spoluvlastník 8882

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2014
Ost. 1:1000 01.10.1970 12.06.2014 Reambulace
Ost. 1:1000 22.10.1947 12.06.2014 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1935 12.06.2014 Sv.Štěpán - k.ú. Medlánky, Královo Pole, Komín


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:45

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.