k.ú.: 611778 - Bystrc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 941 1515214
zahrada 1794 891050
ovoc. sad 7 32979
travní p. 425 395573
lesní poz les s budovou 187 10187
lesní poz les(ne hospodář) 52 116983
lesní poz 675 18654443
vodní pl. nádrž umělá 8 820143
vodní pl. rybník 4 25914
vodní pl. tok přirozený 111 486536
vodní pl. zamokřená pl. 6 186307
zast. pl. společný dvůr 42 6912
zast. pl. zbořeniště 19 975
zast. pl. 3615 585395
ostat.pl. dráha 17 6477
ostat.pl. jiná plocha 3006 695260
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 9 13716
ostat.pl. manipulační pl. 39 47697
ostat.pl. neplodná půda 352 213635
ostat.pl. ost.dopravní pl. 143 30248
ostat.pl. ostat.komunikace 2344 721127
ostat.pl. pohřeb. 5 9466
ostat.pl. silnice 169 340612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 213 234269
ostat.pl. zeleň 2458 1214753
Celkem KN 16641 27255871
Par. DKM 16641 27255871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 533
č.p. byt.dům 260
č.p. doprava 3
č.p. garáž 36
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 204
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 28
č.p. ubyt.zař 10
č.p. výroba 3
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb 54
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 1393
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 308
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 80
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 3163
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 9262
byt.z. dílna 25
byt.z. garáž 1023
byt.z. j.nebyt 150
obč.z. byt 405
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 41
obč.z. rozest. 8
Celkem JED 10923
LV 13847
spoluvlastník 34407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1999
THM-V 1:1000 01.01.1972 01.09.1999
THM-V 1:2000 01.01.1972 01.09.1999
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:44

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.