k.ú.: 611905 - Kníničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 795 637094
zahrada 532 292085
travní p. 163 247704
lesní poz les s budovou 562 19956
lesní poz les(ne hospodář) 16 24118
lesní poz 407 7986699
vodní pl. nádrž umělá 12 592458
vodní pl. tok přirozený 20 377075
vodní pl. zamokřená pl. 1 713
zast. pl. společný dvůr 20 1759
zast. pl. zbořeniště 6 639
zast. pl. 823 137013
ostat.pl. jiná plocha 300 95789
ostat.pl. manipulační pl. 4 13665
ostat.pl. neplodná půda 246 133461
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 2585
ostat.pl. ostat.komunikace 293 200630
ostat.pl. silnice 8 50831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 74094
ostat.pl. zeleň 70 38425
Celkem KN 4376 10926793
Par. DKM 4376 10926793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 298
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 806
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1224
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 6
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 45
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 108
LV 1500
spoluvlastník 2390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2009
DKM-KPÚ 04.10.2002 1:1000 17.12.2002 *) na části území
THM-V 1:1000 01.01.1972 17.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1972 17.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.