k.ú.: 612006 - Bohunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 2538
orná půda 125 287813
zahrada školka 2 3724
zahrada 910 454139
ovoc. sad 126 251045
travní p. 26 20483
lesní poz 1 4963
vodní pl. nádrž umělá 1 2143
vodní pl. tok přirozený 14 14236
zast. pl. společný dvůr 12 450
zast. pl. 1276 396621
ostat.pl. dráha 28 67447
ostat.pl. dálnice 1 53631
ostat.pl. jiná plocha 939 414801
ostat.pl. manipulační pl. 15 9271
ostat.pl. neplodná půda 4 1695
ostat.pl. ostat.komunikace 784 450249
ostat.pl. pohřeb. 2 457
ostat.pl. silnice 105 56562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 60368
ostat.pl. zeleň 1064 465024
Celkem KN 5463 3017660
Par. DKM 72 36581
Par. KMD 5391 2981079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 178
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 408
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 21
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 134
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 39
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 1184
byt.z. byt 5296
byt.z. garáž 256
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 869
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 25
Celkem JED 6458
LV 6831
spoluvlastník 15107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2003
Ost. 1:1000 01.01.1969 27.06.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1939 27.06.2003 Sv.Štěpán - k.ú. Lískovec, Horní Heršpice a Bohunice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 19.08.2022 15:34

Aktuality

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.