k.ú.: 612006 - Bohunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 2538
orná půda 203 323356
zahrada školka 2 3724
zahrada 969 431393
ovoc. sad 135 257530
travní p. 39 25378
lesní poz 1 4963
vodní pl. nádrž umělá 2 2143
vodní pl. tok přirozený 18 14236
zast. pl. společný dvůr 70 19765
zast. pl. 1269 387118
ostat.pl. dráha 25 63644
ostat.pl. dálnice 1 53631
ostat.pl. jiná plocha 958 386425
ostat.pl. manipulační pl. 17 22012
ostat.pl. neplodná půda 21 5891
ostat.pl. ostat.komunikace 956 416332
ostat.pl. pohřeb. 2 457
ostat.pl. silnice 120 61836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 48722
ostat.pl. zeleň 1027 486575
Celkem KN 5855 3017669
Par. DKM 93 36066
Par. KMD 5762 2981603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 178
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 406
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 21
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 137
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 38
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 1179
byt.z. byt 5296
byt.z. garáž 256
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 818
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 25
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 6423
LV 6659
spoluvlastník 14661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2003
Ost. 1:1000 01.01.1969 27.06.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1939 27.06.2003 Sv.Štěpán - k.ú. Lískovec, Horní Heršpice a Bohunice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:54

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.