k.ú.: 612014 - Starý Lískovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 375484
zahrada 367 104823
ovoc. sad 316 996583
travní p. 23 4592
lesní poz 33 19732
vodní pl. nádrž umělá 1 519
vodní pl. tok přirozený 30 15692
zast. pl. společný dvůr 9 563
zast. pl. 1431 298095
ostat.pl. dráha 5 95558
ostat.pl. dálnice 4 103145
ostat.pl. jiná plocha 706 317800
ostat.pl. manipulační pl. 8 4124
ostat.pl. neplodná půda 16 5053
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2955
ostat.pl. ostat.komunikace 504 381569
ostat.pl. silnice 130 139276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 48583
ostat.pl. zeleň 968 369410
Celkem KN 5188 3283556
Par. DKM 26 3227
Par. KMD 5162 3280329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 182
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 41
č.p. rod.dům 482
č.p. tech.vyb 13
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 437
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 90
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 1362
byt.z. byt 4409
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 125
byt.z. j.nebyt 85
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 320
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4972
LV 5766
spoluvlastník 11630

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2003
Ost. 1:1000 01.01.1969 10.12.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1940 01.01.1969 Sv. Štěpán - k.ú. Lískovec


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.