k.ú.: 612014 - Starý Lískovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 399981
zahrada 389 94768
ovoc. sad 362 1021873
travní p. 25 4443
lesní poz 40 19732
vodní pl. nádrž umělá 4 519
vodní pl. tok přirozený 63 18322
zast. pl. společný dvůr 66 3098
zast. pl. zbořeniště 2 36
zast. pl. 1407 281064
ostat.pl. dráha 1 64774
ostat.pl. dálnice 5 97491
ostat.pl. jiná plocha 676 297269
ostat.pl. manipulační pl. 22 6570
ostat.pl. neplodná půda 25 5784
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 461
ostat.pl. ostat.komunikace 648 426494
ostat.pl. silnice 254 136022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 48353
ostat.pl. zeleň 988 356498
Celkem KN 5855 3283552
Par. DKM 26 3029
Par. KMD 5829 3280523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 182
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 41
č.p. rod.dům 482
č.p. tech.vyb 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 432
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 1343
byt.z. byt 4409
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 125
byt.z. j.nebyt 85
obč.z. byt 285
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 5
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4940
LV 5675
spoluvlastník 11430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2003
Ost. 1:1000 01.01.1969 10.12.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1940 01.01.1969 Sv. Štěpán - k.ú. Lískovec


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:15

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.