k.ú.: 612146 - Přízřenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 526 2148307
zahrada 476 370476
ovoc. sad 21 52337
travní p. 6 4961
lesní poz 4 2204
vodní pl. tok přirozený 9 56578
zast. pl. společný dvůr 21 22382
zast. pl. zbořeniště 3 1110
zast. pl. 797 277330
ostat.pl. dráha 11 86075
ostat.pl. dálnice 4 4699
ostat.pl. jiná plocha 269 211415
ostat.pl. manipulační pl. 86 188886
ostat.pl. neplodná půda 11 30345
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 40748
ostat.pl. ostat.komunikace 244 211471
ostat.pl. silnice 40 50557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6041
ostat.pl. zeleň 65 49962
Celkem KN 2599 3815884
Par. DKM 11 13442
Par. KMD 2588 3802442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 277
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 7
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 121
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 104
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 736
byt.z. byt 10
obč.z. byt 54
obč.z. garáž 4
Celkem JED 68
LV 767
spoluvlastník 1100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.02.2010
Ost. 1:1000 01.01.1969 01.02.2010 Reambulace
Ost. 1:2880 02.10.1948 01.02.2010 přídělové plány na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 01.02.2010 Sv.Štěpán - k.ú. Přízřenice a Modřice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 14:03

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.