k.ú.: 612146 - Přízřenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 2147386
zahrada 476 370015
ovoc. sad 21 52337
travní p. 6 4961
lesní poz 4 2204
vodní pl. tok přirozený 9 56578
zast. pl. společný dvůr 21 22382
zast. pl. zbořeniště 3 1110
zast. pl. 800 281757
ostat.pl. dráha 11 86075
ostat.pl. dálnice 4 4699
ostat.pl. jiná plocha 275 212343
ostat.pl. manipulační pl. 84 184915
ostat.pl. neplodná půda 11 30345
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 40748
ostat.pl. ostat.komunikace 245 211470
ostat.pl. silnice 40 50557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6041
ostat.pl. zeleň 65 49962
Celkem KN 2608 3815885
Par. DKM 13 19258
Par. KMD 2595 3796627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 282
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 7
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 120
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 103
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 739
byt.z. byt 10
obč.z. byt 54
obč.z. garáž 4
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 87
LV 771
spoluvlastník 1108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.02.2010
Ost. 1:1000 01.01.1969 01.02.2010 Reambulace
Ost. 1:2880 02.10.1948 01.02.2010 přídělové plány na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1938 01.02.2010 Sv.Štěpán - k.ú. Přízřenice a Modřice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 15:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.