k.ú.: 612227 - Brněnské Ivanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1861
orná půda 186 1339737
vinice 1 1761
zahrada skleník-pařeniš. 1 453
zahrada školka 3 25300
zahrada 856 564366
ovoc. sad 1 2789
travní p. 64 23891
lesní poz les s budovou 1 18
lesní poz les(ne hospodář) 5 6313
lesní poz 69 137243
vodní pl. nádrž umělá 2 5214
vodní pl. tok přirozený 18 75520
vodní pl. zamokřená pl. 4 477
zast. pl. společný dvůr 1 3
zast. pl. zbořeniště 4 474
zast. pl. 1110 368417
ostat.pl. dráha 4 79354
ostat.pl. dálnice 5 167991
ostat.pl. jiná plocha 454 834245
ostat.pl. manipulační pl. 69 211138
ostat.pl. neplodná půda 3 10670
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 825
ostat.pl. ostat.komunikace 231 217912
ostat.pl. silnice 23 29965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20959
ostat.pl. zeleň 64 39086
Celkem KN 3184 4165982
Par. DKM 12 17431
Par. KMD 3172 4148551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 455
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 32
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 39
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 116
č.e. skleník 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
č.e. zem.used 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 140
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 76
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1063
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
Celkem JED 32
LV 1052
spoluvlastník 1556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2000
Ost. 1:1000 01.07.1971 29.12.2000 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1944 29.12.2000 Sv.Štěpán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 16:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.