k.ú.: 612286 - Slatina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 20 19208
orná půda 1343 1807527
vinice 2 1563
zahrada 1296 422181
ovoc. sad 3 6204
travní p. 27 36119
vodní pl. nádrž umělá 1 3881
vodní pl. tok přirozený 1 1320
vodní pl. tok umělý 8 2858
zast. pl. společný dvůr 151 65314
zast. pl. zbořeniště 17 1295
zast. pl. 2754 780543
ostat.pl. dráha 27 174361
ostat.pl. dálnice 24 118741
ostat.pl. jiná plocha 1370 920920
ostat.pl. manipulační pl. 119 200268
ostat.pl. neplodná půda 107 134230
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 14620
ostat.pl. ostat.komunikace 1824 671478
ostat.pl. pohřeb. 3 6001
ostat.pl. silnice 121 116722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 38931
ostat.pl. zeleň 917 285523
Celkem KN 10164 5829808
Par. DKM 41 39200
Par. KMD 10123 5790608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 22
č.p. byt.dům 192
č.p. doprava 3
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 57
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 999
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 45
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 70
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 709
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 48
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. rod.dům 1
rozestav. 4
Celkem BUD 2475
byt.z. byt 2400
byt.z. garáž 317
byt.z. j.nebyt 111
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 766
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 37
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 3639
LV 6444
spoluvlastník 14259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2002
Ost. 1:1000 01.10.1970 27.03.2002 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1937 01.10.1970 Sv.Štěpán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:51

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.