k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2603 4316250
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2714 1088437
ovoc. sad 30 88637
travní p. 257 288590
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 573 4756418
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47254
zast. pl. společný dvůr 209 29001
zast. pl. zbořeniště 16 2702
zast. pl. 4992 1089382
ostat.pl. dobývací prost. 136 337599
ostat.pl. dráha 54 86736
ostat.pl. jiná plocha 1457 827372
ostat.pl. manipulační pl. 139 211505
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 11269
ostat.pl. ostat.komunikace 2758 1108446
ostat.pl. pohřeb. 3 35718
ostat.pl. silnice 92 162913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 74055
ostat.pl. zeleň 1792 964983
Celkem KN 18048 15707585
Par. DKM 18048 15707585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 311
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2378
č.p. tech.vyb 19
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 37
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 262
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 340
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 893
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 154
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 4794
byt.z. byt 6652
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 174
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 303
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 267
Celkem JED 7923
LV 11933
spoluvlastník 29814

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 13:29

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.