k.ú.: 612553 - Obřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 972 1498858
vinice 1 971
zahrada 1575 903299
ovoc. sad 6 24038
travní p. 237 184112
lesní poz les s budovou 2 57
lesní poz 170 1799550
vodní pl. tok přirozený 26 60321
zast. pl. společný dvůr 5 792
zast. pl. zbořeniště 6 511
zast. pl. 1354 193709
ostat.pl. dráha 22 105079
ostat.pl. jiná plocha 378 115836
ostat.pl. manipulační pl. 115 22463
ostat.pl. neplodná půda 145 81970
ostat.pl. ostat.komunikace 328 212336
ostat.pl. pohřeb. 1 1893
ostat.pl. silnice 4 14553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15766
ostat.pl. zeleň 80 39351
Celkem KN 5435 5275465
Par. DKM 635 1072516
Par. KMD 4800 4202949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 636
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 322
bez čp/če garáž 150
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1238
byt.z. byt 374
byt.z. garáž 64
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 33
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 486
LV 2099
spoluvlastník 4250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2006 1:1000 19.01.2007 *)
KMD 1:1000 13.12.2006
Ost. 1:1000 01.10.1970 20.12.2006 Reambulace
Ost. 1:1000 13.11.1947 20.12.2006 přídělový plán
Ins. A 1:1000 01.01.1936 19.01.2007 Sv.Štěpán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.