k.ú.: 612651 - Brod nad Tichou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541605 - Brod nad Tichou NUTS5 CZ0327541605
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 3788240
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 75 51672
ovoc. sad 1 6231
travní p. 403 2537645
lesní poz 112 2068418
vodní pl. nádrž umělá 12 35221
vodní pl. rybník 3 249230
vodní pl. tok přirozený 95 54129
vodní pl. tok umělý 13 17911
vodní pl. zamokřená pl. 37 170067
zast. pl. zbořeniště 3 1665
zast. pl. 139 87380
ostat.pl. dráha 33 128519
ostat.pl. jiná plocha 80 55183
ostat.pl. manipulační pl. 9 101815
ostat.pl. neplodná půda 112 136725
ostat.pl. ostat.komunikace 112 151621
ostat.pl. pohřeb. 1 2841
ostat.pl. silnice 129 165497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 9372
ostat.pl. zeleň 2 808
Celkem KN 1595 9820218
Par. DKM 1 2238
Par. KMD 1594 9817980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 136
LV 154
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.