k.ú.: 612669 - Brod u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560928 - Kladruby NUTS5 CZ0327560928
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 1610453
zahrada 60 24117
travní p. plantáž dřevin 1 2486
travní p. 83 1598375
lesní poz ostat.komunikace 2 1062
lesní poz 145 4644644
vodní pl. nádrž umělá 4 4173
vodní pl. rybník 4 152012
vodní pl. tok přirozený 12 62619
vodní pl. tok umělý 10 8932
vodní pl. zamokřená pl. 3 3187
zast. pl. zbořeniště 11 6619
zast. pl. 95 46126
ostat.pl. jiná plocha 102 92238
ostat.pl. manipulační pl. 9 25174
ostat.pl. neplodná půda 47 81691
ostat.pl. ostat.komunikace 106 143854
ostat.pl. silnice 5 32098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1726
Celkem KN 759 8541586
Par. DKM 306 4576441
Par. KMD 453 3965145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 94
LV 123
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.02.2019
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 18.02.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 21.05.2022 20:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.