k.ú.: 612685 - Brodce nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535559 - Brodce NUTS5 CZ0207535559
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 950 4857242
zahrada 255 139659
ovoc. sad 2 5950
travní p. 674 1534832
lesní poz 71 3082345
vodní pl. nádrž umělá 24 57349
vodní pl. tok přirozený 5 75148
vodní pl. tok umělý 18 4647
vodní pl. zamokřená pl. 19 10439
zast. pl. zbořeniště 15 2541
zast. pl. 573 263574
ostat.pl. dráha 2 5219
ostat.pl. jiná plocha 108 126164
ostat.pl. manipulační pl. 61 154547
ostat.pl. neplodná půda 140 93347
ostat.pl. ostat.komunikace 237 189117
ostat.pl. pohřeb. 1 818
ostat.pl. silnice 91 287505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6880
ostat.pl. zeleň 29 88524
Celkem KN 3278 10985847
Par. DKM 60 2905015
Par. KMD 3218 8080832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 316
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 561
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 9
Celkem JED 32
LV 787
spoluvlastník 1269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
DKM 1:1000 30.12.1996 DKM na části území - bývalý VÚ Mladá.
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.05.2022 18:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.