k.ú.: 612707 - Brodek u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589314 - Brodek u Konice NUTS5 CZ0713589314
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 3848285
zahrada 425 272461
ovoc. sad 4 14686
travní p. 88 536281
lesní poz ostat.komunikace 1 285
lesní poz 145 658887
vodní pl. nádrž přírodní 1 201
vodní pl. nádrž umělá 1 3352
vodní pl. tok přirozený 15 28450
vodní pl. tok umělý 7 12453
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 22
zast. pl. zbořeniště 4 782
zast. pl. 418 109721
ostat.pl. jiná plocha 173 222992
ostat.pl. manipulační pl. 20 45095
ostat.pl. neplodná půda 4 742
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2802
ostat.pl. ostat.komunikace 251 519610
ostat.pl. pohřeb. 1 3438
ostat.pl. silnice 24 51640
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24108
ostat.pl. zeleň 49 125853
Celkem KN 1932 6482146
Par. DKM 1932 6482146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 234
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 408
byt.z. byt 42
Celkem JED 42
LV 485
spoluvlastník 662

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.02.2009 intravilán
DKM-KPÚ 07.07.2004 1:1000 07.07.2004 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.07.2004 28.02.1824 1:2880, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.02.2009 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.