k.ú.: 612740 - Sněhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589322 - Brodek u Prostějova NUTS5 CZ0713589322
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 523713
zahrada 64 52977
ovoc. sad 3 350
travní p. 66 81687
vodní pl. nádrž umělá 1 170
vodní pl. tok přirozený 5 9140
vodní pl. tok umělý 2 2882
vodní pl. zamokřená pl. 1 4370
zast. pl. společný dvůr 2 148
zast. pl. zbořeniště 1 148
zast. pl. 64 25158
ostat.pl. jiná plocha 29 23458
ostat.pl. manipulační pl. 2 556
ostat.pl. neplodná půda 1 106
ostat.pl. ostat.komunikace 31 44326
ostat.pl. silnice 1 16688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 741
Celkem KN 411 786618
Par. DKM 411 786618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 64
LV 123
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.04.2007 1:1000 04.05.2007 *) extravilán
DKM 1:1000 01.11.2005 intravilán
DKM 1:1000 01.11.2005 20.04.2007 extravilán
ZMVM 1:2000 28.02.1987 01.11.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.04.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.