k.ú.: 612766 - Broumov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573922 - Broumov NUTS5 CZ0523573922
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 260875
zahrada 756 547829
ovoc. sad 15 40048
travní p. 198 356853
lesní poz ostat.komunikace 2 19
lesní poz 7 155928
vodní pl. nádrž umělá 4 32556
vodní pl. tok přirozený 24 91705
vodní pl. tok umělý 3 4973
zast. pl. společný dvůr 7 12550
zast. pl. zbořeniště 41 8419
zast. pl. 1711 440242
ostat.pl. dráha 3 51338
ostat.pl. jiná plocha 241 201231
ostat.pl. manipulační pl. 56 114062
ostat.pl. neplodná půda 65 73811
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2062
ostat.pl. ostat.komunikace 265 296173
ostat.pl. pohřeb. 4 22579
ostat.pl. silnice 25 59247
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 88716
ostat.pl. zeleň 77 186312
Celkem KN 3567 3047528
Par. DKM 3567 3047528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 640
č.p. byt.dům 59
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 104
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 26
bez čp/če garáž 497
bez čp/če jiná st. 136
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1635
byt.z. byt 734
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 134
obč.z. dílna 2
Celkem JED 881
LV 1842
spoluvlastník 2994

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.05.1999
THM-V 1:1000 01.01.1978 21.05.1999 na části k.ú.
FÚO 1:2000 01.01.1978 21.05.1999 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 14:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.