k.ú.: 612782 - Velká Ves u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573922 - Broumov NUTS5 CZ0523573922
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 4769750
zahrada 349 269510
travní p. 360 1501539
lesní poz ostat.komunikace 2 142
lesní poz 20 413836
vodní pl. nádrž přírodní 4 2101
vodní pl. nádrž umělá 6 11400
vodní pl. rybník 1 15741
vodní pl. tok přirozený 8 25712
vodní pl. tok umělý 50 34647
zast. pl. společný dvůr 3 1503
zast. pl. zbořeniště 4 443
zast. pl. 593 266944
ostat.pl. dráha 17 181494
ostat.pl. jiná plocha 228 235780
ostat.pl. manipulační pl. 50 84331
ostat.pl. neplodná půda 21 27569
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 118
ostat.pl. ostat.komunikace 199 160526
ostat.pl. silnice 10 83806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 101429
ostat.pl. zeleň 18 30911
Celkem KN 2167 8219232
Par. DKM 2167 8219232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 228
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 88
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 572
byt.z. byt 20
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 24
LV 564
spoluvlastník 823

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.1999
THM-V 1:1000 25.10.1976 11.10.1999 na části k.ú.
FÚO 1:2000 25.10.1976 11.10.1999 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 25.10.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 07:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.