k.ú.: 612898 - Brozany nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564621 - Brozany nad Ohří NUTS5 CZ0423564621
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1275 8188841
chmelnice 79 624399
zahrada 436 245394
ovoc. sad 16 126249
travní p. 268 183938
lesní poz les(ne hospodář) 2 439
lesní poz 133 629620
vodní pl. nádrž přírodní 3 19155
vodní pl. nádrž umělá 7 21282
vodní pl. tok přirozený 57 184067
vodní pl. zamokřená pl. 5 3251
zast. pl. společný dvůr 10 6656
zast. pl. zbořeniště 16 2546
zast. pl. 645 214465
ostat.pl. dálnice 12 121463
ostat.pl. jiná plocha 114 85796
ostat.pl. manipulační pl. 70 103020
ostat.pl. neplodná půda 136 105518
ostat.pl. ostat.komunikace 261 160591
ostat.pl. pohřeb. 2 5374
ostat.pl. silnice 26 100347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 60039
ostat.pl. zeleň 11 3049
Celkem KN 3619 11195499
Par. KMD 3619 11195499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 353
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 110
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 622
byt.z. byt 45
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 8
Celkem JED 73
LV 740
spoluvlastník 1352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.03.2016
S-SK GS 1:2880 1843 14.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 03:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.