k.ú.: 612901 - Hostěnice u Brozan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564621 - Brozany nad Ohří NUTS5 CZ0423564621
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 2985370
zahrada 58 21557
ovoc. sad 1 307
travní p. 75 81835
lesní poz 5 14177
vodní pl. tok přirozený 63 143940
vodní pl. tok umělý 1 272
zast. pl. společný dvůr 2 5745
zast. pl. zbořeniště 5 353
zast. pl. 198 39122
ostat.pl. dálnice 25 19311
ostat.pl. jiná plocha 42 24738
ostat.pl. manipulační pl. 82 31759
ostat.pl. neplodná půda 137 38653
ostat.pl. ostat.komunikace 43 55074
ostat.pl. silnice 5 8506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9125
ostat.pl. zeleň 1 190
Celkem KN 1053 3480034
PK 64 267601
Celkem ZE 64 267601
Par. KMD 1053 3480034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 121
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 192
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 288
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 12.06.2015 část PK z k.ú. Nové Dvory


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.