k.ú.: 612987 - Brtníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562823 - Staré Křečany NUTS5 CZ0421562823
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 346237
zahrada 215 112364
travní p. 358 2944621
lesní poz les(ne hospodář) 29 1453814
lesní poz 229 4972017
vodní pl. nádrž umělá 15 6992
vodní pl. tok přirozený 29 15719
vodní pl. tok umělý 2 14
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
vodní pl. zamokřená pl. 1 3769
zast. pl. společný dvůr 1 80
zast. pl. zbořeniště 42 16135
zast. pl. 220 59859
ostat.pl. dráha 8 57373
ostat.pl. jiná plocha 59 79971
ostat.pl. manipulační pl. 9 18984
ostat.pl. neplodná půda 104 68144
ostat.pl. ostat.komunikace 216 181251
ostat.pl. pohřeb. 1 3638
ostat.pl. silnice 10 70548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 38708
ostat.pl. zeleň 6 6770
Celkem KN 1601 10457009
Par. KMD 1601 10457009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 127
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 218
LV 224
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.