k.ú.: 612995 - Kopec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562823 - Staré Křečany NUTS5 CZ0421562823
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 34958
zahrada 36 30008
travní p. 89 488931
lesní poz les(ne hospodář) 34 1493925
lesní poz 45 1187419
vodní pl. nádrž umělá 2 3654
vodní pl. tok přirozený 31 10584
zast. pl. zbořeniště 3 2471
zast. pl. 51 10379
ostat.pl. dráha 7 10081
ostat.pl. jiná plocha 46 91056
ostat.pl. manipulační pl. 1 111
ostat.pl. neplodná půda 37 29113
ostat.pl. ostat.komunikace 58 73427
Celkem KN 441 3466117
Par. KMD 441 3466117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.e. garáž 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 51
LV 73
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 11:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.