k.ú.: 613002 - Brťov u Černé Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581381 - Brťov-Jeneč NUTS5 CZ0641581381
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1379 2411373
zahrada 138 85966
ovoc. sad 2 7441
travní p. 455 280452
lesní poz 545 1889459
vodní pl. nádrž umělá 8 31012
vodní pl. tok přirozený 87 4809
vodní pl. tok umělý 30 3405
zast. pl. zbořeniště 3 657
zast. pl. 187 46171
ostat.pl. jiná plocha 104 71022
ostat.pl. manipulační pl. 157 82313
ostat.pl. neplodná půda 305 188252
ostat.pl. ostat.komunikace 343 59162
ostat.pl. silnice 115 38148
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 7320
ostat.pl. zeleň 1 31
Celkem KN 3871 5206993
Par. DKM 3871 5206993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 130
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 245
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 22.05.2022 19:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.