k.ú.: 613011 - Jeneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581381 - Brťov-Jeneč NUTS5 CZ0641581381
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1125281
zahrada 46 46586
ovoc. sad 4 6981
travní p. 89 75466
lesní poz 151 853500
vodní pl. tok přirozený 1 1449
zast. pl. zbořeniště 2 106
zast. pl. 35 13091
ostat.pl. jiná plocha 3 269
ostat.pl. manipulační pl. 23 18754
ostat.pl. neplodná půda 40 59219
ostat.pl. ostat.komunikace 76 30299
ostat.pl. silnice 28 13527
ostat.pl. zeleň 8 1378
Celkem KN 861 2245906
Par. DKM 861 2245906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 2
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 69
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.1996
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.07.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 28.05.2022 19:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.