k.ú.: 613045 - Brůdek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554456 - Všeruby NUTS5 CZ0321554456
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 667850
zahrada 56 26251
travní p. 105 806043
lesní poz 26 272301
vodní pl. nádrž přírodní 1 855
vodní pl. tok umělý 6 9982
vodní pl. zamokřená pl. 5 6538
zast. pl. zbořeniště 5 2650
zast. pl. 46 20049
ostat.pl. jiná plocha 21 14749
ostat.pl. manipulační pl. 6 4949
ostat.pl. neplodná půda 24 19298
ostat.pl. ostat.komunikace 31 45158
ostat.pl. silnice 12 21333
ostat.pl. zeleň 11 23355
Celkem KN 391 1941361
Par. DKM 391 1941361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 43
LV 61
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.07.2013
KM-D 1:2000 28.06.2002 17.07.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 05:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.