k.ú.: 613053 - Brumov u Lomnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581402 - Brumov NUTS5 CZ0643581402
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1505050
zahrada 133 104940
ovoc. sad 2 3489
travní p. 193 345896
lesní poz 96 549903
vodní pl. rybník 1 7529
vodní pl. tok přirozený 18 6519
zast. pl. společný dvůr 2 259
zast. pl. zbořeniště 3 606
zast. pl. 162 37602
ostat.pl. jiná plocha 60 32684
ostat.pl. manipulační pl. 11 23351
ostat.pl. neplodná půda 128 111088
ostat.pl. ostat.komunikace 61 65278
ostat.pl. silnice 9 19488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 27687
ostat.pl. zeleň 1 50
Celkem KN 1170 2841419
Par. KMD 1170 2841419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 155
LV 184
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2017
KM-D 1:2880 17.07.2000 25.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 18:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.