k.ú.: 613061 - Brumov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 810 1511743
zahrada 642 283320
ovoc. sad 74 522090
travní p. 2005 5239418
lesní poz ostat.komunikace 1 36
lesní poz 630 12049168
vodní pl. nádrž umělá 7 27862
vodní pl. tok přirozený 190 178293
vodní pl. zamokřená pl. 2 497
zast. pl. společný dvůr 19 4949
zast. pl. zbořeniště 23 3932
zast. pl. 1124 282179
ostat.pl. dráha 14 204328
ostat.pl. jiná plocha 348 150513
ostat.pl. manipulační pl. 250 100905
ostat.pl. neplodná půda 817 410033
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 83
ostat.pl. ostat.komunikace 868 358463
ostat.pl. pohřeb. 5 14092
ostat.pl. silnice 103 75035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 27695
ostat.pl. zeleň 81 51763
Celkem KN 8031 21496397
Par. DKM 8031 21496397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 515
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 46
č.e. víceúčel 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 19
bez čp/če rod.dům 11
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1061
byt.z. byt 624
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 25
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 17
obč.z. rozest. 9
Celkem JED 681
LV 1878
spoluvlastník 3660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 06:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.