k.ú.: 613096 - Brumovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584363 - Brumovice NUTS5 CZ0644584363
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4048 7917814
vinice 666 808047
zahrada 514 221914
ovoc. sad 10 43200
travní p. 40 31600
lesní poz 180 674642
vodní pl. nádrž přírodní 10 8395
vodní pl. nádrž umělá 35 69170
vodní pl. tok přirozený 153 51580
zast. pl. zbořeniště 38 7207
zast. pl. 697 226105
ostat.pl. jiná plocha 136 48110
ostat.pl. manipulační pl. 163 87587
ostat.pl. neplodná půda 14 1750
ostat.pl. ostat.komunikace 502 257707
ostat.pl. pohřeb. 1 5165
ostat.pl. silnice 1 29438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9887
ostat.pl. zeleň 84 5794
Celkem KN 7296 10505112
Par. DKM 105 216341
Par. KMD 7191 10288771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 338
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 4
Celkem BUD 616
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1036
spoluvlastník 1456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2011
DKM-KPÚ 26.05.2010 1:1000 08.11.2010 *) KPÚ Kobylí na Moravě
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.10.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 25.05.2022 11:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.