k.ú.: 613142 - Skrochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506320 - Brumovice NUTS5 CZ0805506320
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1941599
zahrada 133 113287
ovoc. sad 1 2706
travní p. 36 169038
lesní poz les s budovou 1 72
lesní poz 11 107281
vodní pl. nádrž umělá 1 6731
vodní pl. tok přirozený 2 38559
vodní pl. tok umělý 8 17170
zast. pl. zbořeniště 4 800
zast. pl. 164 62903
ostat.pl. dráha 11 41562
ostat.pl. jiná plocha 68 46249
ostat.pl. manipulační pl. 7 21562
ostat.pl. neplodná půda 22 45555
ostat.pl. ostat.komunikace 54 68417
ostat.pl. pohřeb. 2 1351
ostat.pl. silnice 5 50185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6474
ostat.pl. zeleň 5 14673
Celkem KN 693 2756174
Par. DKM 199 2281466
Par. KMD 494 474708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 104
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 159
byt.z. byt 8
obč.z. byt 3
Celkem JED 11
LV 184
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.10.2015 1:1000 13.10.2015 *)
KMD 1:1000 27.11.2013 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 00:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.