k.ú.: 613151 - Úblo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506320 - Brumovice NUTS5 CZ0805506320
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 2839282
zahrada 186 111118
travní p. 254 767394
lesní poz les(ne hospodář) 6 12648
lesní poz 149 1305431
vodní pl. nádrž umělá 22 172233
vodní pl. rybník 1 1637
vodní pl. tok přirozený 22 33353
vodní pl. tok umělý 16 3960
zast. pl. zbořeniště 22 5825
zast. pl. 189 50816
ostat.pl. jiná plocha 113 53272
ostat.pl. manipulační pl. 34 24981
ostat.pl. neplodná půda 46 22102
ostat.pl. ostat.komunikace 88 106976
ostat.pl. pohřeb. 1 1225
ostat.pl. silnice 8 53049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 4587
ostat.pl. zeleň 4 20669
Celkem KN 1347 5590558
Par. DKM 368 3320830
Par. KMD 979 2269728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 14
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 76
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 186
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 220
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
KMD 1:1000 02.07.2013 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.