k.ú.: 613291 - Slezský Kočov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551732 - Moravskoslezský Kočov NUTS5 CZ0801551732
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 184234
zahrada 22 12189
travní p. 52 575474
vodní pl. tok přirozený 2 2309
vodní pl. tok umělý 1 533
zast. pl. zbořeniště 3 331
zast. pl. 60 14660
ostat.pl. jiná plocha 33 15252
ostat.pl. manipulační pl. 2 3577
ostat.pl. neplodná půda 17 4427
ostat.pl. ostat.komunikace 12 14211
ostat.pl. silnice 1 14383
Celkem KN 264 841580
Par. DKM 264 841580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 59
LV 71
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003 Zpřesnění bodů PPBP určených původně fotogrammetricky metodou GNSS, revize PPBP - OBP - 10.12.2009.
THM-V 1:1000 31.12.1976 31.12.2003 fotogrammetricky, jako součást k.ú. Bruntál-město
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.