k.ú.: 613339 - Brusná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581976 - Lomnice NUTS5 CZ0643581976
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 504830
zahrada 56 30155
ovoc. sad 6 29696
travní p. 101 766987
lesní poz 99 2490058
vodní pl. tok přirozený 6 5306
zast. pl. společný dvůr 1 302
zast. pl. 59 19793
ostat.pl. jiná plocha 23 5190
ostat.pl. neplodná půda 9 20952
ostat.pl. ostat.komunikace 45 52361
ostat.pl. silnice 2 6424
Celkem KN 441 3932054
Par. DKM 441 3932054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 58
LV 78
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 03.11.2001
DKM-KPÚ 13.11.2000 1:2000 13.11.2000 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.11.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.