k.ú.: 613347 - Řepka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581976 - Lomnice NUTS5 CZ0643581976
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 539759
zahrada 37 47883
ovoc. sad 4 22080
travní p. 39 120047
lesní poz 56 404606
vodní pl. rybník 2 2901
vodní pl. tok přirozený 6 4841
zast. pl. zbořeniště 1 75
zast. pl. 45 19657
ostat.pl. jiná plocha 11 6712
ostat.pl. manipulační pl. 2 6277
ostat.pl. neplodná půda 5 26131
ostat.pl. ostat.komunikace 21 14264
ostat.pl. silnice 34 24426
Celkem KN 333 1239659
Par. DKM 333 1239659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 42
LV 48
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 14.05.2001
DKM-KPÚ 28.03.2001 1:2000 28.03.2001 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 12:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.