k.ú.: 613355 - Veselí u Lomnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581976 - Lomnice NUTS5 CZ0643581976
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 625582
zahrada 35 37480
ovoc. sad 10 38129
travní p. 139 446200
lesní poz 65 427146
vodní pl. tok přirozený 1 289
zast. pl. zbořeniště 1 238
zast. pl. 61 18489
ostat.pl. jiná plocha 7 2510
ostat.pl. manipulační pl. 10 3755
ostat.pl. neplodná půda 59 65502
ostat.pl. ostat.komunikace 44 69177
Celkem KN 516 1734497
Par. DKM 380 1628303
Par. KMD 136 106194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 60
LV 68
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
DKM-KPÚ 22.03.2011 1:1000 22.03.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.