k.ú.: 613398 - Bruzovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598046 - Bruzovice NUTS5 CZ0802598046
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 824 8694959
zahrada 420 393571
ovoc. sad 4 13549
travní p. 540 2833203
lesní poz 595 2701309
vodní pl. nádrž umělá 2 1196
vodní pl. rybník 3 7217
vodní pl. tok přirozený 13 73625
vodní pl. zamokřená pl. 27 38401
zast. pl. zbořeniště 12 5702
zast. pl. 493 233717
ostat.pl. dobývací prost. 1 140
ostat.pl. jiná plocha 426 338925
ostat.pl. manipulační pl. 39 73484
ostat.pl. neplodná půda 124 81753
ostat.pl. ostat.komunikace 392 294971
ostat.pl. pohřeb. 3 3083
ostat.pl. silnice 80 102941
ostat.pl. skládka 4 37513
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 23122
ostat.pl. zeleň 3 2358
Celkem KN 4014 15954739
Par. KMD 4014 15954739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 317
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 62
rozestav. 4
Celkem BUD 483
byt.z. byt 16
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 5
Celkem JED 27
LV 600
spoluvlastník 899

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
KM-D 1:2000 26.05.2003 26.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.05.2003 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.