k.ú.: 613436 - Brzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573931 - Brzice NUTS5 CZ0523573931
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 2474077
zahrada 164 151899
travní p. mez, stráň 1 811
travní p. 300 1464609
lesní poz 204 1621660
vodní pl. nádrž umělá 3 7680
vodní pl. tok přirozený 43 28942
vodní pl. zamokřená pl. 1 202
zast. pl. společný dvůr 2 355
zast. pl. zbořeniště 5 974
zast. pl. 144 58525
ostat.pl. jiná plocha 44 23203
ostat.pl. manipulační pl. 11 15643
ostat.pl. neplodná půda 56 68763
ostat.pl. ostat.komunikace 117 217284
ostat.pl. pohřeb. 1 970
ostat.pl. silnice 5 61863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4215
ostat.pl. zeleň 6 5760
Celkem KN 1261 6207435
Par. DKM 928 4368370
Par. KMD 333 1839065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 143
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 209
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2022 Mapování
KMD 1:1000 12.09.2017
DKM-KPÚ 12.01.2016 1:1000 12.01.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1840 12.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 02:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.