k.ú.: 613452 - Proruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573931 - Brzice NUTS5 CZ0523573931
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 500883
zahrada 97 112419
travní p. mez, stráň 19 16765
travní p. 121 761957
lesní poz 24 841215
vodní pl. nádrž umělá 2 765
vodní pl. rybník 3 5621
vodní pl. tok přirozený 4 1956
vodní pl. tok umělý 2 1018
vodní pl. zamokřená pl. 2 2277
zast. pl. společný dvůr 1 226
zast. pl. zbořeniště 3 1241
zast. pl. 97 31699
ostat.pl. jiná plocha 29 8268
ostat.pl. manipulační pl. 4 9515
ostat.pl. neplodná půda 4 9131
ostat.pl. ostat.komunikace 67 64037
ostat.pl. pohřeb. 1 1116
ostat.pl. silnice 1 26728
ostat.pl. zeleň 1 686
Celkem KN 502 2397523
Par. DKM 309 1570554
Par. KMD 193 826969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 97
LV 131
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.04.2019 neřešené parcely
KMD 1:1000 11.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 11.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.05.2022 02:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.