k.ú.: 613487 - Brzkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586951 - Brzkov NUTS5 CZ0632586951
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 4201335
zahrada 85 66615
travní p. mez, stráň 2 1325
travní p. 185 858101
lesní poz 354 1991685
vodní pl. rybník 11 48586
vodní pl. tok přirozený 16 20117
vodní pl. tok umělý 3 1790
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. 148 63941
ostat.pl. jiná plocha 94 58999
ostat.pl. manipulační pl. 34 61867
ostat.pl. neplodná půda 92 185493
ostat.pl. ostat.komunikace 94 175326
ostat.pl. silnice 4 47297
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8081
ostat.pl. zeleň 2 1669
Celkem KN 1349 7792251
Par. DKM 1349 7792251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 140
LV 224
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.12.2010 1:1000 20.12.2010 *) extravilán
DKM 1:1000 17.10.2008 intravilán
KM-D 1:2000 29.09.2000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 29.09.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.